מוזיאון ערד
דף הבית > דוגמה לקטלוג המוצגים

 דוגמה לקטלוג המוצגים

סידורי תיק תיאור המוצג מקור המוצג סוג מיקום
    תיק 0 קטלוג כללי.      
    תיק 1-רישום שמי של חברי העמותה ותרומות.      
    תיק2-מסמכי העמותה.      
   

 תיק 3-מסמכי העמותה.

     
   

 תיק 4-מסמכי העמותה.

     
    תיק 4א'-מסמכי העמותה.      
    תיק 5-ידיעון ערד-גליונות 6-26      
    -מה נשמע בערד גליונות-1-45      
    תיק 6-מה נשמע בערד גליונות-46-64      
    תיק 7-מה נשמע בערד גליונות46-80      
    תיק 8.-מה נשמע בערד גליונות57-89      
    תיק מס' 9      
1 174 ב' שנה טובה תשכ''ד עדנה שגיב ת' 9
2 235 מחנה נפטא-קידוחי נפט וגז דוד תמיר ת' 9
3 235 א' ערד מחנה קדמי דוד תמיר ת' 9
4 333 חוזה שכירות של הצריפים 1963 תמר אבנרי ע' 9
5 475 מבט על שכ' ראשונים ארכיון היסטורי ת' 9
6 678 פרוספקט של שיכון ופיתוח-בנייה בערד שו"פ ע' 9
7 741 איזור ערד עשיר באוצרות טבע 22/7/62 עיתון שערים ע' 9
8 742 מקורות המים בערד טובים לשתייה 26/7/62 למרחב ע' 9
9 743 גילוי המים בערד סיכוי לפיתוח חקלאי על-המשמר ע' 9
10 744 יופעל שלב נוסף בהפנית בעלי מקצוע לערד הארץ ע' 9
11 745 מכתב לוי אשכול ללובה אליאב 3/1/1960 ארכיון היסטורי ע' 9
12 746 דיבורים בערד ג'רוזלם פוסט ע' 9
13 749 ז2 מליון ל''י הושקעו בקידוח גז 26/8/62 הבוקר ע' 9
14 750 זיפות הכביש לערד יושלם עדדצמבר 2/9/62 הצופה ע' 9
15 751 ערד מוכנה לקלוט עולים חדשים ארכיון הסטורי ע' 9
16 753 מתגבשת תכניתלהנחת קו גז מערד לב''ש למרחב ע' 9
17 754 קידוח נסיוני ייערך בחכל ערד 15/9/62 למרחב ע' 9
18 755 נתגלו מים בקידוח ערד על המשמר ע' 9
19 756 ראשוני המתישבים לערד החודש 4/10/62 למרחב ע' 9
20 757 200 משפחות נרשמו לערד 5/9/62 למרחב ע' 9
21 759 רופא קבוע ראשון בערד16/11/62 דבר ע' 9
22 760 ערד עיר העתיד 20/7/62 הצופה ע' 9
23 761 מכתב בן –גוריון ללובה אליאב 21/5/62 ארכיון הסטורי ע' 9
24 762 מכתב א. רופין למר אטינגר-תל –ערד ארכיון הסטורי ע' 9
25 763 מכתב לובה אליאב לעל המשמר 4/6/61 ארכיון הסטורי ע' 9
26 764 ערד נתבקשה לקלוט עולים 1962 למרחב ע' 9
27 765 ערד תחובר לרשת החשמל 8/62 למרחב ע' 9
28 766 סקר קרקעות יבוצע בחבל ערד 9/8/62 דבר ע' 9
29 767 ערד אינה יכולה לקלוט את כל המועמדים 4/9/62 אומר ע' 9
30 768 ההצגה הראשונה בערד 4/12/62 אומר ע' 9
31 769 מכרז בית מלון 25/10/62 ארכיון הסטורי ע' 9
32 770 ערד איזור פיתוח בגבול 16/5/62 למרחב ע' 9
33 771 ערד קוראת לך 7/62 ארכיון הסטורי ע' 9
34 772 ערד עיר חדשה בנגב 27/11/62 אומר ע' 9
35 773 הזמנה לטקס ההתנחלות 21/11/62 ארכיון הסטורי ע' 9
36 774 ערד תכנית מיתאר שוחט ע' 9
37 785 מעברים נשים יוזמות בערד מירה רויטר    

 


לדף הבית